Khmerload Story Quote កម្មពៀរមានពិត

កម្មពៀរ មិនចាំជាតិក្រោយឡើយ អ្នកណាសាងអ្វី នឹងទទួលនូវកម្មនោះ ជំពាក់កម្ម ត្រូវសងដោយកម្ម កម្មទាន់ហន់ មិនចាំជាតិក្រោយទេ ...

លើកទឹកចិត្ត | ជំរុញការយល់ដឹង | បង្កើនគំនិត

              

Khmerload Story Quote Videos